Aanvaarding brief van de afrekening van de afrekening sjablonen, contracten en formulieren.