God in christianity sjablonen, contracten en formulieren.