Behaviour apology na template, kontrata, form o dokumento.