Abrahamitische religies sjablonen, contracten en formulieren.