Solicitation letter for charity sjablonen, contracten en formulieren.