No smoking joke na template, kontrata, form o dokumento.