Gebruikers acceptatie test plan


gebruikers acceptatie test plan plantilla imagen principal
Haga clic en la imagen para ampliar / Haga clic en el botón de abajo para ver más imágenes

Guardar, completar los espacios en blanco, imprimir, listo!
Hoe stelt u een gebruikers acceptatie test plan op? Wat is een acceptatie testplan? Download deze gebruikers acceptatie testplan en print het direct uit!


Formatos de archivo disponibles:

.docx


Otros idiomas disponibles::

 • Este documento ha sido certificado por un profesionall
 • 100% personalizable


  
Calificación de la plantilla: 7

Malware en virus vrij: Norton safe website


Business Negocio acceptance test plan plan de prueba de aceptación acceptance test plan sample ejemplo de plan de prueba de aceptación acceptance test plan example Ejemplo de plan de prueba de aceptación acceptance plan plan de aceptación user acceptance test prueba de aceptación del usuario user acceptance test plan plan de prueba de aceptación del usuario test plan Plan de prueba test prueba ICT TIC IT TI user acceptance plan plan de aceptación del usuario user test acceptance aceptación de la prueba del usuario it user acceptance test es la prueba de aceptación del usuario ict user acceptance aceptación del usuario de ict ict user test prueba de usuario de ict it test prueba testing pruebas user acceptance network function función de red de aceptación del usuario user acceptance call function función de llamada de aceptación del usuario function test plan plan de prueba de funcionamiento test case caso de prueba write an acceptance test plan escribir un plan de prueba de aceptación how do you write an acceptance test plan what is an acceptance test plan test plan Google docs plan de prueba Google docs test plan Word palabra del plan de prueba test plan sample ejemplo de plan de prueba test plan template plantilla de plan de prueba test plan example ejemplo plan de prueba

Hoe stelt u een gebruikers acceptatie test plan op? Wat is een acceptatie testplan? Bent u op zoek naar een professionele Acceptatie Test Plan template om te starten met het testen van verschillende items en features?

Dit Gebruikers acceptatietestplan schetst het proces en de criteria om te bepalen of een product, systeem of softwaretoepassing acceptabel is of niet.

Dit zijn de stappen om een acceptatie testplan te schrijven:

 1. Definieer de doelstellingen en reikwijdte van het acceptatietestplan: De stappen en normen om te beoordelen of een systeem, product of stuk software acceptabel is, worden beschreven in een acceptatietestplan. De stappen voor het maken van een acceptatietestplan zijn als volgt:
 2. Stel doelen en parameters van het acceptatie testplan vast: hierin zijn de details opgenomen van wat er zal worden getest, waarom en welke resultaten worden verwacht.
 3. Bepaal de acceptatienormen: specificeer de vereisten waaraan een systeem, product of stuk software moet voldoen om geaccepteerd te worden. Dit kunnen eisen zijn aan prestaties, bruikbaarheid, beveiliging en betrouwbaarheid.
 4. Definieer de testaanpak: Geef de testaanpak op die zal worden gebruikt, zoals handmatig of geautomatiseerd testen, evenals de apparatuur en middelen die nodig zijn om de tests uit te voeren.
 5. Definieer de testscenario's: maak een verzameling testscenario's die worden gebruikt om te peilen of een systeem, product of softwaretoepassing aan de vereiste normen voldoet. Alle systeemcomponenten die van belang zijn voor de acceptatiecriteria dienen in de scenario's aan bod te komen.
 6. Analyseer de testresultaten: beschrijf de gegevens, inclusief invoer en verwachte uitvoer, die zullen worden gebruikt om het systeem, het product of de softwaretoepassing te testen.
 7. Creëer de testomgeving tot stand: verstrek details over de hardware, software en netwerkconfiguraties van de testomgeving.
 8. Stel het testschema op: Maak een testschema dat de duur van elk testscenario en de benodigde materialen voor elke test specificeert.
 9. Beschrijf de verantwoordelijkheden en rollen: geef een beschrijving van de taken en functies die zijn toegewezen aan elk teamlid dat deelneemt aan de acceptatietest.
 10. Leg de uitkomsten vast: Leg de uitkomsten van elk testscenario vast, samen met eventuele gebreken of problemen die tijdens het testen zijn gevonden.
 11. Evalueer en geef uw goedkeuring aan het acceptatietestplan: Voordat u met testen begint, moet u ervoor zorgen dat de acceptatieteststrategie is beoordeeld en geautoriseerd door alle belanghebbenden.
Door deze procedures te volgen bij het ontwikkelen van een gedegen gebruikers acceptatie test strategie die ervoor zorgt dat uw systeem, softwaretoepassing of product aan alle vereisten voldoet en is voorbereid voor implementatie. In plaats daarvan bieden we dit gestandaardiseerde document template voor het acceptatietestrapport met tekst en opmaak als uitgangspunt om de manier waarop u werkt te professionaliseren. Onze IT templates zijn geschikt voor privé- en zakelijk gebruik en worden regelmatig gescreend door professionals.

Als tijd of kwaliteit van essentieel belang is, kan dit kant-en-klare sjabloon u helpen tijd te besparen en u te concentreren op de onderwerpen die er echt toe doen! Na het downloaden en invullen van de lege plekken, kunt u elk detail en uiterlijk van dit gebruikersacceptatie testplan aanpassen en binnen enkele minuten voltooien.

Download deze gebruikers acceptatie testplan en print het direct uit!


DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Nada en este sitio se considerará asesoramiento legal y no se establece una relación abogado-cliente.


Deja una respuesta. Si tiene preguntas o comentarios, puede colocarlos a continuación.


default user img

Plantillas relacionadas


Plantillas más recientes


Temas más recientes


Lee mas