Kennisgeving aan werknemers van bonusannulering templates.