Law internship cover letter example sjablonen, contracten en formulieren.