Manuscript method sjablonen, contracten en formulieren.