Reply to leave rejection sjablonen, contracten en formulieren.