Value proposition picture sjablonen, contracten en formulieren.