Werknemer templates.


 • Voorbeeldbrief functiewijziging promotie

  Hoe schrijft u een promotiebrief aan een werknemer? Bekijk direct dit voorbeeld van een Promotiebrief template! Download deze functiewijziging voor een baan promotie en bespaar uzelf tijd en moeite!

  Meer info
 • Formele Ontslagbrief Werknemer

  Hoe schrijft u een ontslagbrief als werknemer via e-mail? Telt een e-mail als een ontslagbrief? Hoe neemt u professioneel ontslag via e-mail? Download nu deze ontslagbrief email template!

  Meer info
 • Ontslag Acceptatiebrief

  Hoe schrijft u een acceptatiebrief van een ontslag? Wat is een acceptatiebrief voor ontslag? Deze ontslag bevestigings modelbrief direct.

  Meer info
 • Opzeggingsbrief Werknemer

  Hoe kunt u werknemers beleefd informeren dat hun contract zal worden beëindigd? Hoe schrijft u een kennisgeving aan werknemers voor uitfasering van hun posities? Download modelbrieven hier.

  Meer info
 • Werknemer Opzeggingsbrief

  Hoe stelt u een arbeidsovereenkomst opzegbrief met opzegtermijn op? Wat is belangrijk te vermelden in een Werknemer opzegbrief? Download deze professionele Beëindigingsbrief arbeidsovereenkomst met opzegtermijn

  Meer info
 • Transport Werknemer Evaluatie Formulier

  Hoe maakt u een evaluatieformulier voor werknemers? Bekijk direct dit professionele Evaluatieformulier transportmedewerkers template!

  Meer info
 • Uitzendcontract Tijdelijk Arbeidscontract

  Hoe stelt u een arbeidscontract op voor een tijdelijke positie? Download dit tijdelijke arbeidsovereenkomst modelcontract en pas het aan aan uw wensen!

  Meer info
 • Free paycheck stub maker

  How does the pay stub generator work? How to create a pay Check Stub? Download this pay Check Stub template now!

  Meer info
 • Check Stub

  How to create a Check Stub? Completing check stub has never been easier! Download this Check Stub template now!

  Meer info
 • Employee benefit checklist

  How to make an Employee benefits checklist? What are basic employee benefits? Download this Employee benefit checklist template for your HR department

  Meer info