Ontslag brief directeur om persoonlijke redenen


template img main
Klik op de afbeelding om in te zoomen / Klik op onderstaande knoppen voor meer afbeeldingen

Opslaan, invullen, afdrukken, klaar!
Wat staat er in een ontslag brief van een directeur? Lees deze ontslag brief directeur om persoonlijke redenen. Veel succes met de volgende stap in uw carrière!


Beschikbare bestandsformaten:

.docx


Template in andere talen beschikbaar:

 • Gevalideerd door een professional
 • 100% aanpasbaar
 • Taal: Other
 • Digitale download (38.91 kB)
 • Na betaling ontvangt u direct de download link
 • We raden aan dit bestand op uw computer te downloaden.


  
ABT beoordeling: 8

Malware en virus vrij: Norton safe website


ontslagbrief persoonlijk ontslag

Wat staat er in een ontslag brief van een directeur? Lees deze ontslag brief directeur om persoonlijke redenen.

"Er is een tijd van komen, en er is een tijd van gaan". Zo luidt een populair Nederlands gezegde om het vertrek aan te kondigen zonder in details te hoeven treden. Wat de omstandigheden van het vertrek van een positie ook mogen zijn, deze model ontslagbrief om persoonlijke redenen kan u helpen bij het opstellen van een nette persoonlijke ontslagbrief. 

Aangezien ontslagbrieven nu meestal in e-mail vorm worden geschreven en gelezen, zijn handgeschreven of met de hand getypte brieven nu een zeldzaam fenomeen en worden ze daarom niet per post verzonden. elementen van een geschreven brief, bevatten ze nog steeds belangrijke kenmerken van de professionele bedrijfscultuur en etiquette. Wat de omstandigheden van uw vertrek ook moge zijn, deze ontslagbrief kan u helpen een beleefde en passende wijze uw ontslag aan te kondigen. Er zijn veel manieren om een ​​ontslagbrief te schrijven. De goede manier om er een te schrijven is op een manier die u helpt om in de goede boeken van uw bazen en collega's te blijven, u in staat stelt volledig gebruik te maken van uw vorige functie, en u helpt te netwerken en goede referenties te verzamelen voor toekomstige vacatures. 

Over het algemeen is een ontslagbrief een korte brief, waarin direct en concreet wordt uitgelegd wat de reden is, wanneer het ontslag in werking treedt en wat de vervolgstappen gaan zijn. Doorgaans is het een formele brief. Er is wel ruimte voor een dankwoord. Een ontslagbrief kan helpen om een ​​positieve band met het bedrijf en management in stand te houden, en kan een solide en positieve laatste indruk achterlaten, terwijl u zich ook voorbereidt om verder te gaan.

Een verfijnde en charmante ontslagbrief bevat de volgende kenmerken:

 • Formeel en vriendelijk van toon; het eerste dat u moet overwegen bij het schrijven van een ​​ontslagbrief, is dat u vriendelijk moet zijn, maar niet vergeet dat u een officiële brief schrijft. Gebruik nooit controversiële of emotionele woorden in uw brief; het kan uw elegante imago bederven.
 • Gebruik de juiste aanhef: Begin uw brief door specifiek de supervisor aan te spreken. Begin met de volgende conventionele en respectvolle begroeting. "Beste" of "Aan wie het kan aangaan", wanneer u niet zeker bent van de naam van de ontvanger of als het een breder publiek is en u niet één specifieke naam wilt noemen.
 • Defineer de lezer (uw baas, management team, HR afdeling, etc): Bedenk voordat u begint te schrijven wie uw brief zal lezen en wat de relatie is die u met de ontvanger wilt opbouwen.
 • Maak een aansprekende en informatieve onderwerpregel: "Ontslagbrief" of "Ontslag nemen uit functietitel/functie".
 • Beknopte en duidelijke brieftekst: De hoofdtekst van uw brief bevat minimaal 1 alinea of ​​meer om de reden van uw ontslag in detail uit te leggen. Geef de informatie door over uw voorbereiding om te vertrekken, vermeld de juiste opzegtermijn en informeer ook de werkgever wanneer uw laatste dag is: de ontslagbrief moet duidelijke en ondubbelzinnige zinnen gebruiken, zoals "Ik meld mijn ontslag met ingang van [datum]". Het mag u niet vatbaar doen lijken voor aanbiedingen die u zouden kunnen overhalen om toch te blijven. Het is verstandig om uw baas voldoende tijd te geven om een vervanger voor u te vinden. Daarnaast kunt u ook overwegen om uw tijd te besteden aan het trainen van de vervanger, indien nodig. Om begrijpelijk en beknopt te blijven zoals traditionele brieven, omarmen zakelijke e-mails directheid en het gebruik van korte alinea's. Denk na over het verloop van uw e-mail en zorg ervoor dat het duidelijk gestructureerde en geknipte tekst is die u als onnodig beschouwt. Door de lengte van de inhoud van uw brief te beperken, valt de belangrijkste informatie op en worden de ontvangers aangemoedigd om deze in zijn geheel te lezen.
 • Vermijd negativiteit; er mag geen negativiteit in de brief staan, aangezien deze in uw persoonlijk dossier komt. Dat gezegd hebbende; u weet nooit wanneer u in de toekomst dezelfde HR-medewerkers tegenkomt. Daarom is het het beste om al uw bruggen te behouden, in plaats van ze af te branden. Positieve zinnen kunnen u daarbij helpen. Potentiële werkgevers nemen vaak contact op met uw ex-werkgevers voor arbeidsverificatie etc. Uiteraard moet u daar een notitie van maken. Als u negatieve zinnen in de brief gebruikt, zal het zeker niet goed vallen bij werkgevers die worden opgeroepen om voor u in te staan.
 • Ondersteunen en verzekeren van volledige samenwerking; de ontslagbrief moet uw leidinggevende verzekeren van uw volledige medewerking aan de overgang tijdens de opzegtermijn. Zorg ervoor dat u uw contactgegevens vermeldt met een briefje dat u ook na uw ontslag gebeld kunt worden en dat u bij twijfel en vragen graag antwoord geeft en de volledige kennisoverdracht uitvoert voor en waar nodig na uw vertrek.
 • Alle details van personeelsbeloningen; vergeet niet te informeren naar het salaris of de arbeidsvoorwaarden waar u recht op heeft. Vraag eventueel naar uw zorgverzekering of pensioenregeling.
 • Handhaaf een conservatieve structuur en formele intonatie: hoewel ontslagbrieven meestal formeel en attent zijn, is dat misschien niet altijd nodig. Houd er echter altijd rekening mee dat de brief kan worden gedeeld en gelezen door anderen dan de oorspronkelijke ontvanger. Als u een informeel verkoopvoorstel aan de ontvanger schrijft, maar hij deelt het met zijn management, krijgt u de deal mogelijk niet. Dit is geen tijd om jargon of afkortingen te gebruiken, schrijf het op dezelfde manier als voor een traditionele zakelijke brief.
 • Correcte inleiding: Sluit deze eerste alinea af door duidelijk de reden: indienen van ontslag om persoonlijke redenen, te vermelden, idealiter in één zin.
 • Toon dankbaarheid; vermijd het gebruik van harde woorden, zelfs als u vertrekt vanwege onaangename redenen. Toon in plaats daarvan dankbaarheid aan de directe leidinggevende voor het krijgen van de nieuwe functie vanwege de professionele ervaring die u hebt opgedaan tijdens het werken, enz. Voorbeelden zijn: "Ik zal u altijd dank verschuldigd zijn voor uw professionele hulp en ondersteuning en hoop dat mijn nieuwe collega's net zo meegaand zullen zijn als u en [namen van collega's]". 
 • Sluit af met een oproep tot actie: het laatste deel van uw brief is waarschijnlijk een samenvattende alinea die ook uw dankbaarheid uitdrukt voor de tijd en aandacht van de ontvanger en uw dankbaarheid uitdrukt voor de gelegenheid die u is gegeven, en idealiter wordt afgesloten met een oproep tot actie, die is een vraag of verklaring die uw hoop uitdrukt voor de volgende stappen tussen u en
 • Ondertekening: De brief moet worden ondertekend met uw voornaam en achternaam.

Suggesties voor een ontslagbrief en wanneer u ontslag neemt:

 • Informeer klanten, partners en andere belanghebbenden: zorg ervoor dat u alle belangrijke mensen op de hoogte brengt dat u vertrekt en informeert hen wie u zal vervangen.
 • Vertrek op een professionele manier, dan zal dit de indruk zijn die u achterlaat.
 • Moedig hen aan om contact op te nemen, terwijl u nog bij het bedrijf bent indien men vragen of opmerkingen heeft.
 • Blijf hard werken tot het einde.
 • Blijf tijdens uw opzegperiode net zoveel moeite doen als op uw eerste dag.
 • Mis het werk niet en kom niet te laat.
 • Bedank collega's en leidinggevenden.
 • Andere ontslagbrieven voor ontslag vanwege persoonlijke redenen

Over het algemeen moet een ontslagbrief een korte brief zijn, waarin u uw baas formeel aanspoort dat u uw baan en het bedrijf verlaat. Zo'n abdicatiebrief kan u helpen een positieve band met uw bedrijf en baas te behouden door met een solide en positieve laatste indruk te vertrekken, terwijl u zich ook voorbereidt op uw verdere vervolg.

E-mail ontslagbrief voorbeeldzinnen:

 • Voor wie het betreft,
 • Geachte heer/mevrouw, 
 • Geachte {{titel}} {{Achternaam}},
 • Beste meneer / mevrouw {{Naam leidinggevende}},
 • Dit is om u te informeren dat ik met onmiddellijke ingang ontslag wil nemen uit de directie van {{Bedrijf}} en dat ik hierbij mijn ontslag als directeur van {{Bedrijf}} indien om persoonlijke redenen.
 • U wordt vriendelijk verzocht mijn ontslag te aanvaarden en mij te ontlasten als bestuurder van de onderneming vanaf de datum: {{Datum}}.
 • Accepteer deze brief als mijn formele ontslag uit mijn functie als {{Functietitel}} bij {{Organisatienaam}}. 
 • Ik zal mijn functie om persoonlijke redenen verlaten en mijn laatste werkdag is over twee weken op: {{Laatste werkdag}}.
 • Hoewel ik het ongemak betreur dat mijn ontslag voor jou en mijn collega's zal veroorzaken, liggen deze persoonlijke redenen buiten mijn bereik en dienen ze onmiddellijk te worden behandeld. 
 • Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat mijn vertrek zo soepel mogelijk voor u en de organisatie verloopt.
 • De komende twee weken zal ik ervoor zorgen dat al mijn papierwerk en taken zijn bijgewerkt. Ik ben tevens graag van dienst bij het opleiden van mijn vervanger als dat mogelijk is binnen deze twee weken tijdsbestek. 
 • Via deze e-mail wil ik u informeren over mijn beslissing om ontslag te nemen bij {{bedrijf}}.
 • De ingangsdatum van mijn ontslag is {{Ingangsdatum}}. 
 • Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om u allereerst te bedanken dat u mij zo'n waardevolle kans heeft geboden om deel uit te maken van uw gewaardeerde organisatie en bij te dragen aan het {{afdeling naam}} team.
 • Ik heb besloten ontslag te nemen bij {{bedrijf}} omdat ik een aantal betere kansen heb aangeboden gekregen.
 • Omdat ik ernaar uitkijk om verder te komen in mijn carrière, heb ik een positie van verkoopmanager bij {{Nieuw bedrijf}} veiliggesteld.
 • Deze brief dient als mijn ontslagbrief uit de functie van {{functie}} van {{bedrijf}}. 
 • Mijn laatste werkdag zou {{datum}} zijn. Dit is inclusief de opzegtermijn van {{aantal weken}}.
 • Weggaan bij {{bedrijf}} is een moeilijke beslissing geweest. 
 • Ik ben genoodzaakt dat helaas te doen vanwege een aantal persoonlijke omstandigheden. 
 • Mijn ontslag mag in geen geval worden opgevat als mijn ontevredenheid over mijn functie, mijn rol of het management.
 • Ik wil inderdaad ook van deze gelegenheid gebruik maken om elk lid van {{bedrijf}} enorm te bedanken voor hun mentorschap en begeleiding. Vooral u hebt een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn professionele ontwikkeling.
 • Ik zal tot aan mijn vertrek professionele ondersteuning bieden aan mijn opvolger.
 • Ik beloof dat ik tot dan mijn volledige toewijding aan hem/haar zal geven. Ik ben van plan om deze verandering zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
 • Gelieve deze brief te aanvaarden als kennisgeving dat ik mijn functie als accountant bij {{bedrijf}} beëindig. Volgens ons contract wil ik graag blijven werken tijdens mijn opzegtermijn die eindigt op {{datum}}.
 • Ik ben ook bereid te overwegen eerder te vertrekken als we het onderling eens kunnen worden over een passende procedure. Gelieve mij op de hoogte te stellen van het geprefereerde overdrachtsproces van eventuele activa of leningen indien daar sprake van is.
 • Hoewel ik er spijt van heb het team te moeten verlaten, waardeer ik de steun die ik gedurende de {{aantal jaren}} dienst heb gekregen enorm. 
 • Ik wil u en het personeel bedanken voor alle professionele begeleiding die ik in deze periode heb gekregen. 
 • Het bedrijf is klaar voor een opmerkelijke groei en ik wens u en {{bedrijf}} veel succes bij alle toekomstige inspanningen.
 • Laat mij weten wat ik kan verwachten wat betreft mijn definitieve werkrooster, opgebouwd verlof en andere secundaire beloningen. 
 • Ik heb al mijn huidige projecten ruim voor hun deadlines afgerond en ik ben ook bereid mijn verantwoordelijkheden over te dragen aan mijn opvolger. 
 • Ik zal hem/haar graag opleiden en indien nodig kan ik ook helpen bij het interviewen van de vervangende kandidaten.
 • Daarnaast ben ik ook altijd beschikbaar voor hulp en laat ik mijn contactgegevens achter zodat u contact met mij kunt opnemen wanneer dat nodig is.
 • Ik zal u dankbaar zijn als u mij details kunt sturen over het definitieve werkschema en personeelsbeloningen en dergelijke.
 • Na mijn ontslag wil ik geen kans missen om al mijn collega's, gerespecteerde teamleider en de senior leden van het bedrijf te bedanken voor hun voortdurende steun en motivatie. 
 • Ik heb met veel plezier bij uw bedrijf gewerkt en zal de tijd die ik hier heb doorgebracht altijd koesteren.
 • Ik wens {{bedrijf}} het allerbeste voor zijn toekomstige inspanningen. 
 • Als ik iets voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op via {{tel nummer}}.
 • Ik wens u en het personeel het allerbeste en kijk er ook naar uit om met u in contact te blijven. 
 • kan mij altijd e-mailen op {{email}} of bellen op {{tel nummer}}.
 • Ik heb enorm genoten van mijn tijd hier bij {{Organisatienaam}, en ik zal met veel plezier terugdenken aan de patiënten en collega's. 
 • Neem gerust contact met mij op via telefoon op {[Telefoonnummer]} of per e-mail op {{Email}} als u vragen heeft.
 • Ik zal mijn best doen om u te helpen.
 • U wordt verzocht alle relevante documenten in te dienen bij de KVK-bedrijfsregistratie en andere autoriteiten en mijn naam als directeur van het bedrijf te verwijderen. 
 • Gelieve mij schriftelijk te informeren over alle andere documentatie die benodigd is om mijn ontslag te voltooien.
 • Nogmaals dank voor uw inzet. Ik kijk terug op een plezierige samenwerking en wens u het beste toe.
 • Ik wens jullie allemaal het beste en bedankt voor het meedenken. 
 • Nogmaals heel erg bedankt voor alles.
 • Met vriendelijke groet,
 • Hoogachtend,

       Bedenk dat het enige stress kan veroorzaken voor de organisatie die een vervanger moet gaan zoeken. Daarom is het belangrijk om de beindiging tijdig te melden. Daarom is het belangrijk om de opzegging tijdig te doen (check vooral uw contract), met bijvoorbeeld twee of vier weken, wat vaak een geaccepteerde minimumtermijn is. Neem derhalve minimaal twee weken tot twee maanden opzegtermijn in acht.

       We hopen dat u de beste beslissing heeft genomen en dat deze  ontslagbrief vanwege persoonlijke redenen nuttig voor u kan zijn om een ​​eigen ontslagbrief te schrijven.

       Download deze directeur-ontslagbrief nu vanwege persoonlijke redenen! We hopen dat u de beste beslissing hebt genomen en dat deze ontslag brief u goed van pas kan komen om een eigen ontslagbrief te schrijven. Veel succes met oplossen van de situatie en daarna ook met de volgende stap in uw carrière!


       DISCLAIMER
       Hoewel all content met de grootste zorg is gecreërd, kan niets op deze pagina direct worden aangenomen als juridisch advies, noch is er een advocaat-client relatie van toepassing.


       Laat een antwoord achter. Als u nog vragen of opmerkingen hebt, kunt u deze hieronder plaatsen.


       default user img

       Gerelateerde templates