Apology letter to seller na template, kontrata, form o dokumento.