Halimbawang sulat ng pagtatalo na template, kontrata, form o dokumento.