Geestelijke gezondheidszorg behandelplan


Hauptschablonenbild
Klicken Sie auf das Bild zum Vergrößern

Speichern, ausfüllen, drucken, fertig!
Heeft u een professioneel behandelplan voor geestelijke gezondheid voor psychische problemen nodig? Download dit behandel plan dan direct.

Preis: USD 2.49 Jetzt downloaden!

Zahlungen:

Kreditkarten werden von PayPal bearbeitetVerfügbare Premium-Dateiformate:

.docx

  • Dieses Dokument wurde von einem Professional zertifiziert
  • 100% anpassbarLife Privat healthcare Gesundheitswesen mental health treatment plan Behandlungsplan für psychische Gesundheit mental health Psychische Gesundheit health treatment plan Gesundheitsbehandlungsplan medical healthcare medizinische Gesundheitsversorgung medical medizinisch mental health treatment psychische Behandlung

Heeft u een professioneel behandelplan voor geestelijke gezondheid voor psychische problemen nodig?

Een behandelplan voor geestelijke gezondheid is een plan dat de details van de huidige psychische problemen van een cliënt bevat en schetst en de doelen, doelen en strategieën beschrijft die de cliënt helpen bij het overwinnen van geestelijke gezondheidsproblemen. Om de informatie te verkrijgen die nodig is om een ​​behandelplan te voltooien, moet een gezondheidswerker de cliënt interviewen. De informatie verzameld tijdens het interview wordt gebruikt om het complete behandelplan te schrijven.

Stappen om door te gaan bij het opstellen van het plan:

A: Geestelijke gezondheidsbeoordeling
Informatie verzamelen. Een psychologische evaluatie is een bijeenkomst van feiten waarin een medewerker van de geestelijke gezondheidszorg (counselor, therapeut, maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater) een cliënt interviewt over actuele psychische problemen, problemen met geestelijke gezondheid, familiegeschiedenis en huidige en vroegere sociale problemen met werk , school en relaties.
Volg de delen van de evaluatie. 

De meeste gezondheidsinstellingen bieden de geestelijke gezondheidswerker een sjabloon of formulier om tijdens het interview in te vullen.

Let op gedragsobservaties. De counselor voert een mini-mentaal statusonderzoek uit waarbij het fysieke uiterlijk van de cliënt en zijn of haar interacties worden geobserveerd.
Stel een diagnose. De diagnose staat hierbij centraal. Soms heeft een cliënt meerdere diagnoses, zoals zowel ernstige depressieve stoornis als alcoholgebruik. De diagnose moet zijn voltooid voordat een behandelplan kan worden voltooid.

B: Definieer SMART doelen
Bepaal bereikbare doelen met SMART methode, oftwel formuleer ze Specifiek, Meetbaar, Aantrekkelijk, Resultaatgericht en Tijdgebonden.
Nadat u de eerste beoordeling hebt voltooid en een diagnose hebt gesteld, wilt u nadenken over welke interventies en doelen u mogelijk wilt maken voor de behandeling.

Denk aan interventies. De interventies zijn het vlees van verandering in therapie. Uw therapeutische interventies zullen uiteindelijk verandering bij uw cliënt oproepen.

Bespreek doelen met de klant. Nadat de eerste beoordeling is uitgevoerd, zullen de therapeut en de cliënt samenwerken om passende behandelingsdoelen te creëren.

Maak concrete doelen voor behandeling. De doelen vormen ook een groot onderdeel van het behandelplan. Gebruik de SMART-methode.

C: Stel het behandelplan op
Leg de componenten van het behandelplan vast. Het behandelplan zal bestaan ​​uit de doelen die de counselor en de therapeut hebben bepaald. Veel faciliteiten hebben een sjabloon of behandelingsplan dat de counselor invult. Een deel van het formulier kan vereisen dat de counselor selectievakjes aanvinkt die de symptomen van de cliënt beschrijven.

Schrijf de doelen op. Uw doelen moeten duidelijk worden omschreven. Onthoud het SMART-doelenplan en maak elk doel specifiek, meetbaar, aantrekkelijk, realistisch (resultaatgericht) en in de tijdgebonden.

Druk specifieke interventies uit die u zult gebruiken. De counselor zal behandelstrategieën opnemen die de cliënt heeft afgesproken.

Onderteken het behandelplan. Zowel de cliënt als de hulpverlener ondertekenen het behandelplan om aan te tonen dat er een overeenkomst is waarop de behandeling zich moet concentreren.

Controleer en verbeter indien nodig. Geen plan perfect. Er wordt van je verwacht dat je doelen voltooit en nieuwe maakt naarmate de cliënt vordert in de behandeling. 

Het behandelplan moet data in de toekomst bevatten waarop de cliënt en de counselor de voortgang van de cliënt zullen beoordelen. Besluiten om door te gaan met het huidige behandelplan of om wijzigingen aan te brengen zullen op dat moment worden genomen.

Download dit Geestelijke gezondheidszorg behandelplan sjabloon voor een behandelplan voor geestelijke gezondheid nu!


HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Nichts auf dieser Website gilt als Rechtsberatung und kein Mandatsverhältnis wird hergestellt.


Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie sie gerne unten veröffentlichen.


default user img

Verwandte Vorlagen


Neueste Vorlagen


Neueste Themen


mehr Themen