Werknemer Ontslagbrief


werknemer ontslagbrief plantilla imagen principal
Haga clic en la imagen para ampliar / Haga clic en el botón de abajo para ver más imágenes

Guardar, completar los espacios en blanco, imprimir, listo!
Hoe schrijft u een ontslagbrief via e-mail? Toe aan een nieuwe carrière stap? Hoe schrijft u een professionele ontslagbrief via e-mail als u een baan verlaat? Telt een e-mail als een ontslagbrief? Download nu deze ontslagbrief template!


Formatos de archivo disponibles:

.docx


Otros idiomas disponibles::

 • Este documento ha sido certificado por un profesionall
 • 100% personalizable


  
Calificación de la plantilla: 8

Malware en virus vrij: Norton safe website


Business Negocio HR RH notice darse cuenta work trabajo formal resignation letter carta formal de renuncia Letter carta day día resignation resignación example resignation letter carta de renuncia de ejemplo resignation letter example ejemplo de carta de renuncia letters letras ontslag ontslag brief voorbeeld employee resignation letter carta de renuncia del empleado employee resignation letter sample muestra de renuncia del empleado formal letter of resignation carta formal de renuncia resignation letter format formato de carta de renuncia simple resignation letter sample Ejemplo de carta de renuncia simple Simple Resignation Letters Cartas de renuncia simple Resignation Letters Cartas de renuncia Resignation Letter Samples Ejemplos de carta de renuncia Short Resignation Letter Carta de renuncia corta Resignation Letter With Reason Carta de renuncia con motivo Short Term Employment Resignation Letter Carta de renuncia de empleo a corto plazo voorbeeld ontslagbrief met reden writing a resignation letter escribiendo una carta de renuncia ontslag brief sjabloon ontslag modelbrief ontslag brief beknopt korte ontslag brief template beknopte ontslag brief sjabloon eenvoudige ontslag brief voorbeeld simpele ontslag modelbrief simplele ontslag brief eenvoudigee ontslag brief model voorbeeld van ontslagbrief notice brief contract ontslagbrief professionele voorbeeld ontslagbrief ontslag brief lay out beeindiging arbeidsovereenkomst brief werknemer voorbeeld ontslagbrief opzegging ontslagbrief voorbeeld word ontslagbrief sjabloon woord eenvoudig voorbeeld van ontslagbrief de beste ontslagbrief ooit ontslagbrief van de organisatie ontslag e mail voorbeeld voorbeeld ontslagbrieven voor pensionering voorbeeld ontslagbrieven eenvoudig voorbeeld ontslagbrieven om persoonlijke redenen voorbeeld ontslagbrieven voor verpleegkundigen voorbeeld ontslagbrieven voor docenten voorbeeld ontslagbrieven sjabloon ontslag nemen voorbeeld ontslagbrief non profit bestuur gratis voorbeeld ontslagbrieven beste voorbeeld ontslagbrief inderdaad voorbeeld ontslagbrieven goede voorbeeld ontslagbrieven voorbeelden van ontslagbrieven ontslagbrieven voor verpleegkundigen voorbeelden ontslagbrieven professionals voorbeelden van korte ontslagbrieven ontslagbrieven om persoonlijke redenen voorbeelden van eenvoudige ontslagbrieven voorbeeld ontslagbrieven voor leraren voorbeelden van ontslagbrieven pdf voorbeeld ontslagbrieven

Hoe schrijft u een ontslagbrief via e-mail? Toe aan een nieuwe carrière stap? Hoe schrijft u een e-mail als u een baan verlaat? Telt een e-mail als een ontslagbrief? Hoe neemt u professioneel ontslag via e-mail? Download nu deze ontslagbrief email template!

Er is een populair Nederlands gezegde dat wordt gebruikt om iemands vertrek aan te kondigen zonder in details te hoeven treden: "Er is een tijd van komen en een tijd van gaan."

Wat de omstandigheden van uw vertrek ook moge zijn, deze ontslagbrief kan u helpen een beleefde en passende wijze uw ontslag aan te kondigen. Er zijn veel manieren om een ​​ontslagbrief te schrijven. De goede manier om er een te schrijven is op een manier die u helpt om in de goede boeken van uw bazen en collega's te blijven, u in staat stelt volledig gebruik te maken van uw vorige functie, en u helpt te netwerken en goede referenties te verzamelen voor toekomstige vacatures. Een verfijnde en charmante ontslagbrief bevat de volgende kenmerken:

 • Formeel en vriendelijk van toon; het eerste dat u moet overwegen bij het schrijven van een ​​ontslagbrief, is dat u vriendelijk moet zijn, maar niet vergeet dat u een officiële brief schrijft. Gebruik nooit controversiële of emotionele woorden in uw brief; het kan uw elegante imago bederven.
 • Duidelijk en beknopt; de ontslagbrief moet duidelijke en ondubbelzinnige zinnen gebruiken, zoals "Ik meld mijn ontslag met ingang van [datum]". Het mag u niet vatbaar doen lijken voor aanbiedingen die u zouden kunnen overhalen om toch te blijven. Het is verstandig om uw baas voldoende tijd te geven om een vervanger voor u te vinden. Daarnaast kunt u ook overwegen om uw tijd te besteden aan het trainen van de vervanger, indien nodig.
 • Vermijd negativiteit; er mag geen negativiteit in de brief staan, aangezien deze in uw persoonlijk dossier komt. Dat gezegd hebbende; u weet nooit wanneer u in de toekomst dezelfde HR-medewerkers tegenkomt. Daarom is het het beste om al uw bruggen te behouden, in plaats van ze af te branden. Positieve zinnen kunnen u daarbij helpen. Potentiële werkgevers nemen vaak contact op met uw ex-werkgevers voor arbeidsverificatie etc. Uiteraard moet u daar een notitie van maken. Als u negatieve zinnen in de brief gebruikt, zal het zeker niet goed vallen bij werkgevers die worden opgeroepen om voor u in te staan.
 • Ondersteunen en verzekeren van volledige samenwerking; de ontslagbrief moet uw leidinggevende verzekeren van uw volledige medewerking aan de overgang tijdens de opzegtermijn. Zorg ervoor dat u uw contactgegevens vermeldt met een briefje dat u ook na uw ontslag gebeld kunt worden en dat u bij twijfel en vragen graag antwoord geeft en de volledige kennisoverdracht uitvoert voor en waar nodig na uw vertrek.
 • Alle details van personeelsbeloningen; vergeet niet te informeren naar het salaris of de arbeidsvoorwaarden waar u recht op heeft. Vraag eventueel naar uw zorgverzekering of pensioenregeling.
 • Toon dankbaarheid; vermijd het gebruik van harde woorden, zelfs als u vertrekt vanwege onaangename redenen. Toon in plaats daarvan dankbaarheid aan de directe leidinggevende voor het krijgen van de nieuwe functie vanwege de professionele ervaring die u hebt opgedaan tijdens het werken, enz. Voorbeelden zijn: "Ik zal u altijd dank verschuldigd zijn voor uw professionele hulp en ondersteuning en hoop dat mijn nieuwe collega's net zo meegaand zullen zijn als u en [namen van collega's]". 
 • Ondertekening: De brief moet worden ondertekend met uw voornaam en achternaam.

Suggesties voor een ontslagbrief en wanneer u ontslag neemt:

 • Informeer klanten, partners en andere belanghebbenden: zorg ervoor dat u alle belangrijke mensen op de hoogte brengt dat u vertrekt en informeert hen wie u zal vervangen.
 • Vertrek op een professionele manier, dan zal dit de indruk zijn die u achterlaat.
 • Moedig hen aan om contact op te nemen, terwijl u nog bij het bedrijf bent indien men vragen of opmerkingen heeft.
 • Blijf hard werken tot het einde.
 • Blijf tijdens uw opzegperiode net zoveel moeite doen als op uw eerste dag.
 • Mis het werk niet en kom niet te laat.
 • Bedank collega's en leidinggevenden.

Over het algemeen moet een ontslagbrief een korte brief zijn, waarin u uw baas formeel aanspoort dat u uw baan en het bedrijf verlaat. Zo'n abdicatiebrief kan u helpen een positieve band met uw bedrijf en baas te behouden door met een solide en positieve laatste indruk te vertrekken, terwijl u zich ook voorbereidt op uw verdere vervolg.

E-mail ontslagbrief voorbeeldzinnen:

 • Voor wie het betreft,
 • Geachte heer/mevrouw, 
 • Geachte {{titel}} {{Achternaam}},
 • Via deze e-mail wil ik u informeren over mijn beslissing om ontslag te nemen bij {{bedrijf}}.
 • De ingangsdatum van mijn ontslag is {{Ingangsdatum}}. 
 • Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om u allereerst te bedanken dat u mij zo'n waardevolle kans heeft geboden om deel uit te maken van uw gewaardeerde organisatie en bij te dragen aan het {{afdeling naam}} team.
 • Ik heb besloten ontslag te nemen bij {{bedrijf}} omdat ik een aantal betere kansen heb aangeboden gekregen.
 • Omdat ik ernaar uitkijk om verder te komen in mijn carrière, heb ik een positie van verkoopmanager bij {{Nieuw bedrijf}} veiliggesteld.
 • Deze brief dient als mijn ontslagbrief uit de functie van {{functie}} van {{bedrijf}}. 
 • Mijn laatste werkdag zou {{datum}} zijn. Dit is inclusief de opzegtermijn van {{aantal weken}}.
 • Weggaan bij {{bedrijf}} is een moeilijke beslissing geweest. 
 • Ik ben genoodzaakt dat helaas te doen vanwege een aantal persoonlijke omstandigheden. 
 • Mijn ontslag mag in geen geval worden opgevat als mijn ontevredenheid over mijn functie, mijn rol of het management.
 • Ik wil inderdaad ook van deze gelegenheid gebruik maken om elk lid van {{bedrijf}} enorm te bedanken voor hun mentorschap en begeleiding. Vooral u hebt een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn professionele ontwikkeling.
 • Ik zal tot aan mijn vertrek professionele ondersteuning bieden aan mijn opvolger.
 • Ik beloof dat ik tot dan mijn volledige toewijding aan hem/haar zal geven. Ik ben van plan om deze verandering zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
 • Gelieve deze brief te aanvaarden als kennisgeving dat ik mijn functie als accountant bij {{bedrijf}} beëindig. Volgens ons contract wil ik graag blijven werken tijdens mijn opzegtermijn die eindigt op {{datum}}.
 • Ik ben ook bereid te overwegen eerder te vertrekken als we het onderling eens kunnen worden over een passende procedure. Gelieve mij op de hoogte te stellen van het geprefereerde overdrachtsproces van eventuele activa of leningen indien daar sprake van is.
 • Hoewel ik er spijt van heb het team te moeten verlaten, waardeer ik de steun die ik gedurende de {{aantal jaren}} dienst heb gekregen enorm. 
 • Ik wil u en het personeel bedanken voor alle professionele begeleiding die ik in deze periode heb gekregen. 
 • Het bedrijf is klaar voor een opmerkelijke groei en ik wens u en {{bedrijf}} veel succes bij alle toekomstige inspanningen.
 • Laat mij weten wat ik kan verwachten wat betreft mijn definitieve werkrooster, opgebouwd verlof en andere secundaire beloningen. 
 • Ik heb al mijn huidige projecten ruim voor hun deadlines afgerond en ik ben ook bereid mijn verantwoordelijkheden over te dragen aan mijn opvolger. 
 • Ik zal hem/haar graag opleiden en indien nodig kan ik ook helpen bij het interviewen van de vervangende kandidaten.
 • Daarnaast ben ik ook altijd beschikbaar voor hulp en laat ik mijn contactgegevens achter zodat u contact met mij kunt opnemen wanneer dat nodig is.
 • Ik zal u dankbaar zijn als u mij details kunt sturen over het definitieve werkschema en personeelsbeloningen en dergelijke.
 • Na mijn ontslag wil ik geen kans missen om al mijn collega's, gerespecteerde teamleider en de senior leden van het bedrijf te bedanken voor hun voortdurende steun en motivatie. 
 • Ik heb met veel plezier bij uw bedrijf gewerkt en zal de tijd die ik hier heb doorgebracht altijd koesteren.
 • Ik wens {{bedrijf}} het allerbeste voor zijn toekomstige inspanningen. 
 • Als ik iets voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op via {{tel nummer}}.
 • Ik wens u en het personeel het allerbeste en kijk er ook naar uit om met u in contact te blijven. 
 • kan mij altijd e-mailen op {{email}} of bellen op {{tel nummer}}.
 • Nogmaals bedankt voor alles.
 • Met vriendelijke groet,
 • Hoogachtend,

Houd er rekening mee dat het enige stress kan veroorzaken voor de werkgever die een vervanger moet zoeken. Daarom is het belangrijk om de opzegging tijdig te doen (check vooral uw contract), met bijvoorbeeld twee of vier weken, wat vaak een geaccepteerde minimumtermijn is.

We hopen dat u de beste beslissing hebt genomen en dat deze e-mailontslagbrief u goed van pas kan komen om een beleefde en dwingende ontslagbrief te schrijven.

Veel succes met de volgende stap in uw carrière!


DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Nada en este sitio se considerará asesoramiento legal y no se establece una relación abogado-cliente.


Deja una respuesta. Si tiene preguntas o comentarios, puede colocarlos a continuación.


default user img

Plantillas relacionadas


Plantillas más recientes


Temas más recientes


Lee mas