How to formally request vacation time sjablonen, contracten en formulieren.