I hereby authorize letter sjablonen, contracten en formulieren.