Statistische gevolgtrekking sjablonen, contracten en formulieren.