Hanyu shuiping kaoshi sjablonen, contracten en formulieren.