Ang iyong huling araw ng pagtatrabaho ay templates

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him. | David Brinkley