CAIRO Verantwoordelijkheden matrixSave, fill-In The Blanks, Print, Done!

Click on image to zoom / Click button below to see more images
Today: USD 3.99 Download It Now

Payments: Easy payment using Paypal or Mollie

Credit Cards processed by PayPal

Available premium file formats:

Microsoft Spreadsheet (.xls)

Other languages available:

  • This Document Has Been Certified by a Professional
  • 100% customizable
  • This is a digital download (55 kB)
  • Language: Other
  • You will receive a link to download the file as soon as your payment goes through.
  • We recommend downloading this file onto your computer.Wil je de rollen en verantwoordelijkheden inregelen in een bedrijf of een bedrijfsproces? Download dan direct deze CAIRO Rollen en verantwoordelijkheden matrix!

CAIRO rollen en verantwoordelijkheden zijn afgeleid uit theorie van ITIL en Six Sigma. De methodiek is succesvol beproeft om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en te optimaliseren.

Dit is een uitgebreide versie van de standaard RACI, ookwel bekend als RACIO met een additionele rol. CAIRO beschrijft de volgende rollen en verantwoordelijkheden:

C - Consulted (Beraadslagen, ookwel Counsel)
Degenen die om Advies worden gevraagd, meestal deskundigen. Er is overleg ofwel communicatie in twee richtingen.

A - Accountable ((Aansprakelijk, ookwel finale autoriteit die eindverantwoordelijkheid heeft)
Degene die uiteindelijk aansprakelijk is voor de correcte en grondige afronding van de deliverable of taak, en degene die het werk aan de verantwoordelijken delegeert. Met andere woorden, een betrokkenen moet afmelden (goedkeuren) op het werk dat verantwoordelijk is. Er moet slechts één verantwoordelijke zijn voor elke taak of deliverable.

I - Informed (Informeren)
Degenen die op de hoogte dient te worden gehouden over de voortgang, vaak alleen om de afronding van de taak of deliverable; het is éénrichtingscommunicatie.

R - Responsible (Verantwoordelijk)
Degenen die het feitelijke werk doet om de taak te volbrengen. Er is typisch één rol met een participatie type verantwoordelijk, hoewel anderen kunnen worden gedelegeerd om te helpen bij het werk (zie ook RASCI hieronder om degenen die deelnemen aan een ondersteunende rol afzonderlijk te identificeren).

O - Out of the loop (Buiten beschouwing of omitted)
Aangewezen personen of groepen die specifiek geen deel uitmaken van de taak. Het specificeren dat een bron niet meedoet is dan even gunstig voor de voltooiing van een taak als het specificeren van degenen wel die deelnemen.

Alternatieven voor CAIRO:

Er is een aantal alternatieven voor CAIRO:

RASCI

RACI + S - Support (Ondersteunend)
Resources worden toegewezen aan de verantwoordelijke. In tegenstelling tot overleg, wie kan input leveren aan de taak, zal de ondersteuning helpen bij het uitvoeren van de taak.

RACI-VS
Dit is een uitgebreide versie van RACI, met twee additionele participerende rollen:

V - Verifier (Verificateur)
Degenen die nagaat of het product voldoet aan de acceptatiecriteria die in de productbeschrijving zijn vermeld.
S - Signatory (Ondertekenaar)
Degenen die een genomen beslissing moet verifieren en de afgifte van producten of diensten toestaat. Doorgaans is dat degene die autorisatie heeft en handtekening zet.

DACI
Alternatieve versie die is gericht op de centrale beslisneming en biedt inzicht in wie discussies opnieuw kan openen

D - Driver (Bestuurder)
Een enkele bestuurder of aanjager die het gehele project overziet, gelijk iemand die een auto bestuurt.

A - Approver (Goedkeurder)
Één of meer goedkeurders die de meeste project beslissingen kunnen goedkeuren en verantwoordelijk zijn als het niet lukt.

C - Contributors (Medewerker)
Zijn de werkbijen, en zij zijn verantwoordelijk voor de Deliverables; met hen vindt er twee-richting communicatie plaats.
I - Informed (Informeren)
Degene die impact hebben op het project en voorzien in status en worden geinformeerd over beslissingen; en met wie er eenrichtings communicatie plaatsvindt.

Zoek niet verder..., dit is een uniek template en het gaat veel tijd vergen om dezelfde kennis in dezelfde tijd eigen te maken.

Download deze RACI verantwoordelijkheden matrix Excel template direct om uw Dropshipping supply chain te optimaliseren! U zult zien dat het u veel waardevolle nieuwe inzichten geeft, en veel kosten en moeite bespaart! Onze templates zijn gemaakt om direct support te bieden en zodoende sneller tot resultaat te komen. Het doel is dat u sneller succes behaald in uw werk, studie of business. 
DISCLAIMER
Nothing on this site shall be considered legal advice and no attorney-client relationship is established.


Leave a Reply. If you have any questions or remarks, feel free to post them below.


default user img

Genius is one percent inspiration and ninety–nine percent perspiration. | Thomas A. Edison